Warszawa, 22.06.2014. Jerzy Skolimowski, reżyser. Fot. Rafał Guz
www.rafalguz.com